Expedice Mount McKinley 09

Nabídka sponzorům, aneb proč podpořit expedici Mount McKinley 09

 

  • reklamy:

-   umístění loga sponzora na hlavní straně internetových stránek expedice Mount McKinley 09 a dále pak na všech souvisejících stranách webu s aktivním 

    odkazem na domácí stránky sponzora

-   reklama na sportovním oděvu

-   ve sportovních časopisech a cestovatelských časopisech formou poděkování v reportáži, fotografie s reklamou na sportovním oděvu

 

  • u poskytnutých výrobků:

-   provedení testů výrobků firmy (nových materiálů) v náročném vysokohorském prostředí a sepsání příslušného vyhodnocovacího protokolu

-   jejich propagace

 

  • besedy po návratu z akce:

-   ohlášení sponzora před, během a po akci

-   uvedeni sponzora na plakátech a dalších tiskovinách akce

 

Vyhledávání

© Jaroslav Bartoš 2008